Søk

Utprøvinger vedrørende synlighet i mørke

Den 4/3-2020 hadde prosjektet utprøvinger om hvor godt hest og rytter er synlig for bilfører som kjører med nærlys i mørket

Prosjektet har også tidligere hatt denne type utprøvinger. Det foregikk da på Nossum Travpark. Denne gangen foregikk utprøvingene i tilknytning til stallen til Tore Haugen i Hegra. Det var noen utprøvinger som måtte gjøres som et supplement til de som ble utført på Nossum.

Det var også denne gangen svært god hjelp å få fra heste brukerne, som stilte med hester og ryttere, nødvendige lokaler og grillpølser. Mange informanter hadde tatt seg tid til å stille, og de funn som ble gjort denne kvelden vil analyseres sammen med de funn som tidligere er gjort angående temaet.

Siste innlegg

Se alle