Søk

Utprøvinger vedrørende synlighet i mørke

Den 4/3-2020 hadde prosjektet utprøvinger om hvor godt hest og rytter er synlig for bilfører som kjører med nærlys i mørket

Prosjektet har også tidligere hatt denne type utprøvinger. Det foregikk da på Nossum Travpark. Denne gangen foregikk utprøvingene i tilknytning til stallen til Tore Haugen i Hegra. Det var noen utprøvinger som måtte gjøres som et supplement til de som ble utført på Nossum.

Det var også denne gangen svært god hjelp å få fra heste brukerne, som stilte med hester og ryttere, nødvendige lokaler og grillpølser. Mange informanter hadde tatt seg tid til å stille, og de funn som ble gjort denne kvelden vil analyseres sammen med de funn som tidligere er gjort angående temaet.

Siste innlegg

Se alle

Forsøkspersoner utprøvinger synlighet i mørke

Onsdag den 16/10 2019 skal forskergruppen som forsker på interessekonflikter mellom hestebrukere og andre trafikanter, gjennomføre noen utprøvinger vedrørende hest og synlighet i mørke. I den forbinde

Kontakt oss: 

Eva B. Dalland (prosjektleder)

tlf. 74 82 37 39

epost: eva.b.dalland@nord.no

Besøksadresse: 

Nord Universitet

Wessels veg 75

7502 Stjørdal