top of page
Søk

Trygghet for hest og hestebruker på trafikkert vei.

Oppdatert: 12. feb. 2021

Det oppstår en del interessekonflikter mellom ulike trafikantgrupper og hestebrukere. Hestens reaksjoner kan være uforutsigbare og få hestebrukere sier at en hest er hundre prosent trafikksikker. Forskere ved Nord universitet har i to år i prosjektet Hest i trafikk forsket på samspillet mellom hestebruker og andre trafikanter i moderne veitrafikk, og hvilke tiltak det er behov for. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Hästforskning


Artikkelen er en "one pager" knyttet til forskerprosjektets formål og noen av funnene og implikasjonene

Ridende i trafikken
.pdf
Download PDF • 70KB

Det vil komme flere vitenskapelige, og temaartikler basert på dette forskningsprosjektet. Det arbeides også med en omfattende rapport.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page