top of page
Søk

Stor etterspørsel etter foreløpige funn fra undersøkelsen

Det er stor etterspørsel og nysgjerrighet etter foreløpige funn fra undersøkelsene som er gjort i forbindelse med forskerprosjektet. Prosjektleder Eva B Dalland var sammen med en av forskerprosjektets jurister, Harald O Sandvik på besøk i Vegdirektoratet den 28/1-2020 og fikk lagt fram noen problemstillinger som er framkommet som følge av det datamateriale som er framkommet.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page