Søk

Spørreskjema

Datainnsamling gjennom spørreskjema er nå avsluttet. Ønsker å formidle en takk til alle som har deltatt i den delen av forskningen.

Foto: Kåre Robertsen

Siste innlegg

Se alle

Kontakt oss: 

Eva B. Dalland (prosjektleder)

tlf. 74 82 37 39

epost: eva.b.dalland@nord.no

Besøksadresse: 

Nord Universitet

Wessels veg 75

7502 Stjørdal