top of page
Søk

Predictors of perceived road collision/incident risk among horse users: A survey study from Norway

Den første artikkelen fra Hest i Trafikk prosjekt er publisert på «Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour» og nå tilgjenglig. Predictors of perceived road collision/incident risk among horse users: A survey study from Norway - ScienceDirect (Özlem Simsekoglu, Eva B. Dalland, Kåre Robertsen. )


Fokus på denne artikkelen var å undersøke hvordan holdninger, veitrafikklov kunnskap og noen demografiske variabler påvirker risikoforståelse blant hest brukere. Artikkelen er også en oppsummering knyttet til trafikksikkerhet blant hestebrukere og status i lover og forskrifter som angår hestebrukere. Vi vil komme med flere vitenskapelige og temaartikler fra prosjektet, samt en utfyllende rapport.


Artikkel i PDF format


Predictors of perceived risks in traffic among horse users
.pdf
Download PDF • 349KBSiste innlegg

Se alle
bottom of page