Søk

Datainnsamling gjennom spørreskjema er nå avsluttet. Ønsker å formidle en takk til alle som har deltatt i den delen av forskningen.

Foto: Kåre Robertsen

Norsk hestesenter har vært en viktig bidragsyter for oss i dette prosjektet. Deres deling av link til spørreundersøkelsen for sine medlemmer og besøkende, har gjort at vi har fått inn et stort datamateriale som kvalitetssikrer våre resultater.