Søk

Den 4/3-2020 hadde prosjektet utprøvinger om hvor godt hest og rytter er synlig for bilfører som kjører med nærlys i mørket

Prosjektet har også tidligere hatt denne type utprøvinger. Det foregikk da på Nossum Travpark. Denne gangen foregikk utprøvingene i tilknytning til stallen til Tore Haugen i Hegra. Det var noen utprøvinger som måtte gjøres som et supplement til de som ble utført på Nossum.

Det var også denne gangen svært god hjelp å få fra heste brukerne, som stilte med hester og ryttere, nødvendige lokaler og grillpølser. Mange informanter hadde tatt seg tid til å stille, og de funn som ble gjort denne kvelden vil analyseres sammen med de funn som tidligere er gjort angående temaet.


Den 13/2-2020 var Prosjektleder Eva B Dalland og presenterte noen av forskerprosjektet sine funn for Fylkets Trafikksikkerhets Utvalg Trøndelag. Møte, som ble holdt i Fylkets Hus på Steinkjer, var et åpent møte og det var omlag 20 representanter fra ulike fora som fulgte interessert med.

Noen hestebrukere rapporterer at bilførere i noen tilfeller med vilje forsøker å skremme hestene, kunne Eva Dalland blant annet presentere for forsamlingen.

Det er stor etterspørsel og nysgjerrighet etter foreløpige funn fra undersøkelsene som er gjort i forbindelse med forskerprosjektet. Prosjektleder Eva B Dalland var sammen med en av forskerprosjektets jurister, Harald O Sandvik på besøk i Vegdirektoratet den 28/1-2020 og fikk lagt fram noen problemstillinger som er framkommet som følge av det datamateriale som er framkommet.