Søk

Den 13/2-2020 var Prosjektleder Eva B Dalland og presenterte noen av forskerprosjektet sine funn for Fylkets Trafikksikkerhets Utvalg Trøndelag. Møte, som ble holdt i Fylkets Hus på Steinkjer, var et åpent møte og det var omlag 20 representanter fra ulike fora som fulgte interessert med.

Noen hestebrukere rapporterer at bilførere i noen tilfeller med vilje forsøker å skremme hestene, kunne Eva Dalland blant annet presentere for forsamlingen.

Det er stor etterspørsel og nysgjerrighet etter foreløpige funn fra undersøkelsene som er gjort i forbindelse med forskerprosjektet. Prosjektleder Eva B Dalland var sammen med en av forskerprosjektets jurister, Harald O Sandvik på besøk i Vegdirektoratet den 28/1-2020 og fikk lagt fram noen problemstillinger som er framkommet som følge av det datamateriale som er framkommet.

Onsdag den 16/10 2019 skal forskergruppen som forsker på interessekonflikter mellom hestebrukere og andre trafikanter, gjennomføre noen utprøvinger vedrørende hest og synlighet i mørke. I den forbindelse trenger vi en del forsøkspersoner. Utprøvingene vi foregå på Nossum Travbane.


Jobben går ut på å bevege seg rundt på en bane i bil, og registrere når hest / rytter / kusk blir synlig i frontlyktene. Samtidig skal det svares på noe spørsmål i et spørreskjema. Vi trenger ca 30 personer. I tillegg har vi ca 20 personer fra før. Da vi satser på lokal rekruttering fra Stjørdalsområdet vil det vil settes opp buss fra Stjørdal med avgang klokken 16.00 og retur vil bli ca klokken 22.30. Det er også anledning til å møte direkte på banen. Oppmøte klokken 17.00 Det sørges for bespisning og annet i løpet av kvelden.

Har du anledning til å hjelpe oss i dette viktige forskningsarbeidet, gå inn på Facebook arrangement Utprøvinger Hest i trafikk og registrer din deltagelse.

Vi er svært avhengig av riktig antall forsøkspersoner i dette arbeidet, og håper derfor at nettopp du har anledning og lyst til å delta.


Med vennlig hilsen

Kåre Robertsen

Universitetslektor Trafikkfag

Handelshøgskolen Nord universitet