Søk

Under ligger link til sluttrapport for prosjektet.

https://hastforskning.se/forskningsprojekt/edca85975e80cc28015e8578db5f0011/


Oppdatert: 12. feb. 2021

Det oppstår en del interessekonflikter mellom ulike trafikantgrupper og hestebrukere. Hestens reaksjoner kan være uforutsigbare og få hestebrukere sier at en hest er hundre prosent trafikksikker. Forskere ved Nord universitet har i to år i prosjektet Hest i trafikk forsket på samspillet mellom hestebruker og andre trafikanter i moderne veitrafikk, og hvilke tiltak det er behov for. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Hästforskning


Artikkelen er en "one pager" knyttet til forskerprosjektets formål og noen av funnene og implikasjonene

Ridende i trafikken
.pdf
Download PDF • 70KB

Det vil komme flere vitenskapelige, og temaartikler basert på dette forskningsprosjektet. Det arbeides også med en omfattende rapport.

Den første artikkelen fra Hest i Trafikk prosjekt er publisert på «Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour» og nå tilgjenglig. Predictors of perceived road collision/incident risk among horse users: A survey study from Norway - ScienceDirect (Özlem Simsekoglu, Eva B. Dalland, Kåre Robertsen. )


Fokus på denne artikkelen var å undersøke hvordan holdninger, veitrafikklov kunnskap og noen demografiske variabler påvirker risikoforståelse blant hest brukere. Artikkelen er også en oppsummering knyttet til trafikksikkerhet blant hestebrukere og status i lover og forskrifter som angår hestebrukere. Vi vil komme med flere vitenskapelige og temaartikler fra prosjektet, samt en utfyllende rapport.


Artikkel i PDF format


Predictors of perceived risks in traffic among horse users
.pdf
Download PDF • 349KB