Søk

Oppdatert: feb. 12

Det oppstår en del interessekonflikter mellom ulike trafikantgrupper og hestebrukere. Hestens reaksjoner kan være uforutsigbare og få hestebrukere sier at en hest er hundre prosent trafikksikker. Forskere ved Nord universitet har i to år i prosjektet Hest i trafikk forsket på samspillet mellom hestebruker og andre trafikanter i moderne veitrafikk, og hvilke tiltak det er behov for. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Hästforskning


Artikkelen er en "one pager" knyttet til forskerprosjektets formål og noen av funnene og implikasjonene

Ridende i trafikken
.pdf
Download PDF • 70KB

Det vil komme flere vitenskapelige, og temaartikler basert på dette forskningsprosjektet. Det arbeides også med en omfattende rapport.

Den første artikkelen fra Hest i Trafikk prosjekt er publisert på «Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour» og nå tilgjenglig. Predictors of perceived road collision/incident risk among horse users: A survey study from Norway - ScienceDirect (Özlem Simsekoglu, Eva B. Dalland, Kåre Robertsen. )


Fokus på denne artikkelen var å undersøke hvordan holdninger, veitrafikklov kunnskap og noen demografiske variabler påvirker risikoforståelse blant hest brukere. Artikkelen er også en oppsummering knyttet til trafikksikkerhet blant hestebrukere og status i lover og forskrifter som angår hestebrukere. Vi vil komme med flere vitenskapelige og temaartikler fra prosjektet, samt en utfyllende rapport.


Artikkel i PDF format


Predictors of perceived risks in traffic among horse users
.pdf
Download PDF • 349KBDen 4/3-2020 hadde prosjektet utprøvinger om hvor godt hest og rytter er synlig for bilfører som kjører med nærlys i mørket

Prosjektet har også tidligere hatt denne type utprøvinger. Det foregikk da på Nossum Travpark. Denne gangen foregikk utprøvingene i tilknytning til stallen til Tore Haugen i Hegra. Det var noen utprøvinger som måtte gjøres som et supplement til de som ble utført på Nossum.

Det var også denne gangen svært god hjelp å få fra heste brukerne, som stilte med hester og ryttere, nødvendige lokaler og grillpølser. Mange informanter hadde tatt seg tid til å stille, og de funn som ble gjort denne kvelden vil analyseres sammen med de funn som tidligere er gjort angående temaet.