Vi søker kandidater til et forskningsintervju

Vi trenger å gjøre forskningsintervju med personer som har opplevd ulykker eller uhell sammen med hest i trafikken. Dersom du er en av dem, spør vi om du kan tenke deg å stille opp i et intervju som varer i

ca. 1 time, og det legges til rette for at intervjuet foregår i nærmiljøet ditt. 

 

Første henvendelse er ikke forpliktende, og dersom vi får mange henvendelser, vil vi velge ut ca. 20-30 personer til å delta.

Meld din interesse, eller få mer informasjon, ved å ta kontakt med prosjektansvarlig, Eva B. Dalland.

Eva B. Dalland

Prosjektleder

tlf: 74 82 37 39

epost: eva.b.dalland@nord.no