top of page

Hest i trafikk

Hest i trafikk er et forskningsprosjekt der hensikten er å bidra til bedre trafikksikkerhet for hest, hestebrukere og andre trafikanter

Formål

Det er et overordnet mål at forskningen skal fremskaffe kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere trafikkulykker, uhell og uønskede hendelser i samfunnet, mellom hest, menneske og kjøretøy.

 

Det er et mål å fremskaffe kunnskap om:

  • typiske hendelser for rytter og kusk i veitrafikk,

  • hvordan hester kan reagere i ulike situasjoner,

  • hva hestebruker opplever som god sikkerhet så vel som risikofulle situasjoner.

 

Samlet datamateriale skal bidra til å besvare problemstillingen:

Hvordan samspiller hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak er det behov for?

 

Funnene fra denne forskningen vil bli brukt i artikler i presentasjoner på konferanser, i tidsskrifter og til undervisning, blant annet i trafikklærerutdanning.

Forskningsgruppen består av:

Eva Brustad Dalland.jpg

Eva B. Dalland

Førsteamanuensis 

Prosjektleder

eva.b.dalland@nord.no

roger_helde_LThumb.jpg

Roger Helde

Førstelektor Juss og ledelsesfag

ozlem_s_nordfjarn_LThumb.jpg

Özlem S. Nordfjærn

Førsteamanuensis 

Harald.gif

Harald O. Sandvik

Universitetslektor Juridiske fag

kare_robertsen.jpg

Kåre Robertsen

Universitetslektor Trafikkfag

bottom of page